26 nov. 2012

Ordinul MECTS nr. 6152/7.11.2012 aduce modificări în ceea ce priveşte transferul elevilor din învăţământul preuniversitar


În cadrul actului normativ se prevede, în primul rând, modificarea articolul 135 din Regulament, conform căruia elevii au dreptul să se transfere de la o unitate la alta, de la o filieră la alta, de la un profil la altul, de la o specializare/calificare profesională la alta, de la o formă de învăţământ la alta, în conformitate cu prevederile prezentului regulament şi ale regulamentului intern al unităţii de învăţământ la care se face transferul.
Transferul se face cu avizul consultativ al consiliului de administraţie al unităţii de la care se face transferul şi cu aprobarea consiliului de administraţie al unităţii la care se face transferul.
Totodată, se revine şi asupra situaţiilor de excepţie în cazul cărora se poate efectua transferul elevilor în timpul anului şcolar, noul ordin dispunând următoarele cazuri:
- la schimbarea domiciliului părinților într-o altă localitate, respectiv într-un alt sector al municipiului București;
- la recomandarea de transfer eliberată pe baza unei expertize medicale efectuate de direcția de sănătate publică;
- la/de la învățământul de artă sau sportiv;
- de la clasele de învățământ liceal la clasele de învățământ profesional;
- de la învățământul intensiv sau bilingv la celelalte profiluri;
- în alte situații excepționale, cu aprobarea consiliului de administrație al inspectoratului școlar.

Niciun comentariu: