12 feb. 2009

În ciuda zvonurilor, nu se elimină sporurile sau alte drepturi băneşti ale salariaţilor din învăţământ


Potrivit adresei Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării nr. 26.765/11.02.2009, în prezent nu există bază legală pentru eliminarea unor drepturi salariale prevăzute de lege. Plata drepturilor salariale se va face cu respectarea prevederilor legale, în vigoare la data plăţii acestora.

Niciun comentariu: