1 feb. 2009

Ordonanta de urgenta a Guvernului 1/29.01.2009 privind unele masuri in domeniul salarizarii personalului din sectorul bugetar

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/29.01.2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar poate fi accesată aici .

Extras din OUG nr. 1 / 2009:
(...)
Art. 2 La articolul 11 alineatul (1), literele a) si b) din Ordonanta Guvernului nr. 15/2008 privind cresterile salariale ce se vor acorda in anul 2008 si in anul 2009 personalului din invatamant, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 82 din 30 ianuarie 2008, aprobata cu modificari prin LEGEA nr. 221 / 27.10.2008 , cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"a) pentru perioada 1 ianuarie-31 martie 2009, coeficientii de multiplicare si valorile coeficientului de multiplicare 1,000 sunt prevazuti pentru toate functiile didactice si didactice auxiliare in anexele nr. 1.1a, 1.2a, 2a si 3a;
b) pentru perioada 1 aprilie-31 august 2009 se va acorda o treime din cresterea salariilor de baza obtinute prin aplicarea coeficientilor de multiplicare si a valorilor coeficientului de multiplicare 1,000 prevazuti pentru toate functiile didactice si didactice auxiliare in anexele nr. 1.1b, 1.2b, 2b si 3b;".
Art. 3 Valorile coeficientului de multiplicare 1,000 prevazute in anexele nr. 1.1a, 1.2a, 2a, 3a, 1.1b, 1.2b, 2b si 3b la Ordonanta Guvernului nr. 15/2008, aprobata cu modificari prin LEGEA nr. 221 / 27.10.2008 , cu modificarile si competarile ulterioare, se aplica corespunzator perioadelor stabilite la art. 2 din prezenta ordonanta de urgenta.
(...)

Niciun comentariu: