3 dec. 2009

In atentia mebrilor de sindicat

1. La invitaţia domnului Mircea Geoană, în cursul zilei de ieri, 2 decembrie 2009, la sediul PSD, a avut loc o întâlnire informală pe teme privind învăţământul. La întâlnire au participat reprezentanţi F.S.L.I., F.S.I. “Spiru Haret”, F.N.S. “Alma Mater”. Din partea F.S.L.I. a participat domnul preşedinte Aurel Cornea şi doamna Mariana Becic.
I. Domnul Mircea Geoană şi-a arătat disponibilitatea ca, în cazul alegerii în funcţia de Preşedinte al României, să menţină Pactul Naţional pentru Educaţie; să se acorde constant 6% din P.I.B. pentru învăţământ; să implementeze reforma în învăţământ prin aplicarea Legii Educaţiei cu amendamentele care vor fi formulate după consultarea cu partenerii sociali.
II. Domnul Aurel Cornea, în cuvântul său, a precizat următoarele:
a) F.S.L.I. susţine Pactul Naţional pentru Educaţie cu un amendament foarte important care să fie adoptat şi însuşit. Acesta trebuie să se refere la condiţiile de muncă, de viaţă, de pregătire şi formare precum şi la o salarizare corespunzătoare pentru întreg personalul din învăţământ. A menţionat în mod expres că acest element trebuie să fie o prioritate absolută pentru viitorul guvern;
b) a reproşat domnului Mircea Geoană faptul că nu şi-a respectat angajamentul asumat privind aplicarea Legii 221; spunându-i totodată că F.S.L.I. a cîştigat prin sindicatele afiliate o serie de procese pe această temă şi viitorul guvern avînd obligaţia să aplice hotărârile judecătoreşti şi să le generalizeze la nivelul întregii ţări;
c) a făcut referire la modul în care “s-a negociat” Legea 330 spunând că ea nu respectă sub nicio formă principiile care au stat la baza elaborării ei. A explicat în acest context de ce F.S.L.I. a cerut demisia domnului Marian Sârbu şi a domnului Valentin Mocanu la momentul respectiv, solicitând renegocierea acesteia ;
d) referitor la Legea Educaţiei Naţionale, domnul Aurel Cornea a menţionat că datorită modificărilor făcute “pe ultima sută de metri” nu mai corespunde în totalitate celei negociate cu partenerii sociali, solicitând renegocierea unor aspecte legate de managementul unităţii de învăţământ, de descentralizare, de finanţarea, etc.
Reprezentanţii celorlalte federaţii participante cu anumite accente specifice au susţinut în esenţă aceleaşi probleme.
Domnul Mircea Geoană, în final, a reafirmat că dacă va fi ales preşedinte va ţine cont de observaţiile sugerate şi s-a angajat ca aceste întâlniri să fie permanetizate. A menţionat că întâlnirea nu are caracter electoral, ci doar unul informal.
Domnul Aurel Cornea nu a participat la conferinţa de presă organizată la sediu P.S.D., pentru a nu da o conotaţie politică acestei întâlniri.
Menţionăm că în data de 1 decembrie 2009, domnul preşedinte Aurel Cornea a participat la recepţia oferită de Preşedintele României, domnul Traian Băsescu cu prilejul Zilei Naţionale a României.
2. Astăzi, 3 decembrie 2009, la sediu M.E.C.I. a avut loc şedinţa Comisiei de Dialog Social în cadrul căreia s-a aprobat Metodologia şi criteriile de acordare a gradaţiei de merit în învăţântul preuniversitar şi Centralizatorului privind disciplinele de învăţămnt, domeniile şi specializările, predcum şi probele de concurs, valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar 2010.
Din partea F.S.L.I. au participat domnul Liviu Marian Pop şi domnul Levente Vadasz. Marea majoritate a propunerilor F.S.L.I au fost însuşite şi acceptate de partenerii de dialog social, fiind incluse în textul acestora.
Conducerea F.S.L.I. mulţumeşte organizaţiilor afiliate care au propus amendamente la cele două proiecte.

Departament Comunicare FSLI
Bucureşti,
03.12.2009

Niciun comentariu: