4 aug. 2008

Legea 143 / 2008

Lege nr. 143/2008

din 10/07/2008
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 531 din 15/07/2008
pentru completarea art. 174 din Legea învăţământului nr. 84/1995

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. - La articolul 174 din Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 606 din 10 decembrie 1999, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:
"(2) În vederea facilitării accesului la procesul educativ în format electronic, se acordă fiecărui elev de liceu, odată cu repartizarea calculatorului, un dispozitiv de memorie detaşabil tip USB cu o capacitate de stocare de minimum 4 GB. Modalitatea de achiziţie şi de distribuire a dispozitivelor de memorie detaşabile se stabileşte prin hotărâre a Guvernului."
Art. II. - În termen de 3 luni de la adoptarea prezentei legi, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului va supune spre aprobare Guvernului măsurile necesare pentru achiziţia şi distribuirea dispozitivelor de memorie detaşabile, în vederea acordării acestora începând cu anul şcolar 2009-2010.
Art. III. - Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 606 din 10 decembrie 1999, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu completările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
BOGDAN OLTEANU DORU IOAN TĂRĂCILĂ


Bucureşti, 10 iulie 2008.
Nr. 143.

Niciun comentariu: