4 aug. 2008

Specificari zile de concediu

Către
conducerile unităţilor din învăţământului preuniversitar clujean
În atenţia domnului/ doamnei director,


Sindicatul Liber al Învăţământului Preuniversitar Clujean, vine în sprijinul dumneavoastră cu unele specificări privind acordarea zilelor de concediu pentru personalul didactic din unităţile dumneavoastră, a tichetelor cadou/creşă, a salariului de sfârşit de carieră, a primei de vacanţă:
I. Art. 27 (4) din Contractul Colectiv de Muncă Unic Judeţean la Nivel de Ramură Învăţământ, specifică faptul că sunt considerate zile nelucrătoare zilele de repaus săptămânal, 1, 2 ianuarie, prima, a doua zi, a treia de Paşti, 1 Mai, 1 Decembrie, 25, 26 decembrie, două zile lucrătoare, pentru fiecare dintre sărbătorile religioase legale, altele decât cele creştine, pentru persoanele aparţinând acestor culte. În consecinţă este logic faptul că dacă se acordă concediul de odihnă în varianta cu 78 zile calendaristice, respectivele zile nu se includ.
Art. 28(3) din acelaşi contract subliniază următoarele: „Cadrele didactice beneficiază de un concediu de odihnă de cel puţin 62 de zile lucrătoare, exceptând sâmbăta şi duminica şi zilele libere acordate prin lege cu ocazia sărbătorilor naţionale şi religioase, respectiv 78 de zile calendaristice.”
Art. 140 (3) din Codul muncii, referitor la această problemă specifică:
„Sărbătorile legale în care nu se lucrează, precum şi zilele libere plătite stabilite prin contractul colectiv de muncă aplicabil nu sunt incluse în durata concediului de odihnă anual.”

II. Pentru că din mai multe unităţi de învăţământ ni s-au adresat întrebări referitoare la dreptul acordării tichetelor cadou/creşă şi persoanelor angajate cu cumul, sau celor care nu sunt beneficiare ale Contractului Colectiv de Muncă Unic Judeţean la Nivel de Ramură Învăţământ se respectă întru totul prevederile Legii 193/2006, care atestă faptul că :
Art. 1. – „Societăţile comerciale, regiile autonome, societăţile şi companiile naţionale, instituţiile din sectorul bugetar, unităţile cooperatiste, celelalte persoane juridice, precum şi persoanele fizice care încadrează personal pe bază de contract individual de muncă pot utiliza bilete de valoare sub forma tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă.”
Art. 3. – (1) „Tichetele de creşă se acordă angajaţilor din cadrul unităţilor prevăzute la art. 1.”
Referitor la acest drept Contractul Colectiv de Muncă Unic Judeţean la Nivel de Ramură Învăţământ aduce următoarele lămuriri:
Art. 48. a) „Pentru asigurarea punerii în aplicare a dispoziţiilor Legii 193/2006 precum şi ale H.G. 1317/2006 privind aprobarea normelor de aplicare a legii Comisia Paritară a hotărât acordarea a unui număr de 7 tichete cadou/eveniment salariaţilor unităţii cu ocazia Sărbătorii Crăciunului, a Sărbătorii Paştelui, 15 septembrie, Ziua Educaţiei (5 octombrie), 1 Decembrie, 8 Martie, iar valoarea unui tichet cadou este de 50 lei.”
b) „În privinţa tichetelor de creşă sunt aplicabile dispoziţiile Legii 193/2006 precum şi ale H.G. 1317/2006 privind aprobarea normelor de aplicare a legii.”

III. În ceea ce priveşte acordarea salariului de sfârşit de carieră vă rugăm să respectaţi prevederile următoare:
Art.36 € „Acordarea a două salarii de bază avute în luna pensionării, salariaţilor care se pensionează la vârsta standard, şi (cf. art. 50 din Contractul Colectiv de Muncă Unic la Nivel Naţional pe anii 2007 – 2010) în funcţie de hotărârea Consiliului de administraţie al şcolii de la ultimul loc de muncă.”
De acest drept nu pot beneficia cei care nu sunt membri de sindicat sau aderenţi la contractul colectiv de muncă la care facem trimitere.
Unităţile care vor acorda acest drept persoanelor cărora nu li se cuvine pot fi acţionate în instanţă de către semnatarii acestui contract la nivel judeţean sau naţional.

IV. Prima de vacanţă
Art. 36. „Părţile contractante convin ca personalul din învăţământ să beneficieze de următoarele premii:
g) o primă de vacanţă, în condiţiile legii. Prima se acordă odată cu indemnizaţia de concediu şi este egală cu un salariu de bază al angajatului conform O.U.G. nr. 146/2007.”
Menţionăm că pentru prima de vacanţă am înştiinţat Consiliul Local şi Consiliul Judeţean, pentru ca dumneavoastră să o puteţi solicita dacă v-aţi cuprins necesarul în proiectul bugetar al anului în curs.

Vă aducem la cunoştinţă faptul că aceste specificări pe care vi le facem au fost aprobate şi de Consiliu de administraţie al Inspectoratului Şcolar Judeţean Cluj din data de 09.06.2008.

Prezidiul S.L.I.P.C.
Preşedinte prof. Lucia Cojocaru
Vicepreşedinte inst. Vioara Temian

Niciun comentariu: