27 apr. 2010

In atentia unitatilor de invatamant

Ca urmare a adresei I.S.J.Cluj 4881/27.04.2010, vă facem următoarele specificări:
· S.L.I.P.C. a introdus acţiuni in instanţa doar pe Legea 221 şi referitor la prima de vacanţă, dacă ne raportăm la datele cerute;
· aplicarea art. 51 din Legea 128/1997 se referă la acordarea drepturilor salariale pentru funcţiile de conducere, pentru care nu avem proces; nu avem proces nici pentru aplicarea drepturilor prevăzute în Legea nr.315/2006, ce face referire la banii pentru carte, acea sută de euro.
· Pentru siguranţa reusitei noastre in acţiunile pe care le avem in instanţă vă rugăm să treceţi doar nr. sentinţelor civile definitive şi executorii, numai la acestea puteţi trece şi numărul de dosar şi de persoane;
· Nu vedem la ce le foloseşte această statistică dacă nu cer sumele, acolo unde ele se pot calcula cu exactitate ( în cazul sentinţelor executorii), pentru procesele aflate în derulare, aceste date nu au cum sa poată fi date exact. Daca M.E.C.T.S. dorea să solicite sumele la rectificare de buget, ca să onoreze aceste plăţi, avea nevoie de ele cu exactitate.
· Pentru procesele în curs de desfăşurare puteţi da numărul persoanelor, doar atat..
· Sperăm ca în urma celorlalte sentinţe câştigate pentru plata cu ora restantă pentru 2 ore, pentru educatore, învăţători şi institutori, pentru 3 ani în urmă (2003-2006), potrivit art. 45, 46 din legea 128/1997, faceţi aceste plăţi, sau sunteţi în curs de a o face. În cazul în care nu se respectă această sentinţă, precum şi altele cu formulă executorie pe procesele câştigate rugăm liderul de sindicat din unitate să ne anunţe urgent, specificându-ne şi motivul. Mai adăugăm la sentinţele câştigate şi pe cele referitoare la acordarea sumelor rezultate din aplicarea incorectă a calculului pentru categoriile de vechime peste 30 de ani, prevăzute de Legea 128/1997, precum şi cele datorate cîştigului pe Legea 220 ( diferenţele pentru neacordarea a 10 % de la 01.01. 2007 ce vizează posesorii gradului didactic I).

Prezidiul S.L.I.P.C.,

Preşedinte: prof. Lucia Maria Cojocaru
Vicepreşedinţi: prof. Vioara Temian
prof. Grigore Tarţa

Niciun comentariu: