14 apr. 2010

REFERENDUM - LEGEA EDUCATIEI NATIONALE

În ciuda tuturor eforturilor făcute de reprezentanţii F.S.L.I. în timpul negocierilor pe marginea proiectului Legii Educaţiei Naţionale, cei ai M.E.C.T.S. nu au renunţat la următoarele prevederi ale acestui proiect legislativ:
1. Trecerea clasei a IX- a la învăţământul gimnazial;
2. Titularizarea să se facă pe post(unitate de învăţământ);
3. Consiliul de Administraţie să fie format din: 1/3 reprezentanţi ai cadrelor didactice, 1/3 reprezentanţi ai părinţilor şi 1/3 reprezentanţi ai consiliului local (4 reprezentanţi ai cadrelor didactice, 4 reprezentanţi ai părinţilor şi 4 reprezentanţi ai consiliului local );
4. Finanţarea de bază va fi asigurată integral de la bugetul de stat şi pentru învăţământul particular acreditat
.
Având în vederea că reprezentanţii M.E.C.T.S. afirmă că au susţinerea unui număr însemnat de cadre didactice pentru aceste propuneri, considerăm că este necesar ca membrii de sindicat afiliaţi la F.S.L.I. să fie consultaţi în legătură cu aceste schimbări propuse în proiectul L.E.N.. Concluziile desprinse după efectuarea acestui referendum urmează să fie prezentate comisiilor de învăţământ din Parlamentul României.
Ţinând cont că este foarte posibil ca parlamentarii să dezbată în regim de urgenţă acest proiect de lege, se impune realizarea într-un timp cât mai scurt a acestui referendum. Pentru a putea susţine rezultatul acestuia, liderii de sindicat vor transmite la nr. de fax 0364-816781, până în data de 26.04.2010,ora 15 , atât tabelele cu semnături, cât şi situaţia centralizată a opţiunilor membrilor de sindicat.
Vă anexăm modelul formularului pentru referendum, precum şi centralizatorul cu rezultatele acestuia.

PREŞEDINTE,
Prof. Lucia Cojocaru
VICEPRESEDINTE,
Prof. Vioara Temian

Niciun comentariu: