1 apr. 2010

Punct de vedere

Citim de pe SINVLEX, blogul lui Emilian Avrămescu, consilierul juridic al Sindicatului Liber al Salariaţilor din Învăţământul Preuniversitar Constanţa depre o acţiune subversivă a inspectoratului şcolar de la ei. Spicuim dintr-un articol postat miercuri, 31 martie 2010.
Directorii noştri, în faţa unui exerciţiu de moralitate
După ce a solicitat şi a obţinut în faţa instanţei ieşirea din procesele privind aplicarea legii de majorare a salarilor […], I.S.J. Constanţa acţionează acum în mod subversiv, exercitând presiuni asupra directorilor unităţilor de învăţământ, pentru ca aceştia să formuleze recursuri.
A fost conceput chiar şi un formular standard de recurs. Directorii nu trebuie decât să semneze hârtia şi să o trimită mai departe. […] Şi cum cu toţii au câştigat aceste procese în calitatea lor de reclamanţi şi membri de sindicat, directorii sunt puşi acum în situaţia de a ataca tocmai sentinţele prin care instanţa le-a dat dreptate (adica le-a majorat salariile). […] Cu ce drept cere I.S.J. directorilor, pe care i-a lăsat singuri în procese, să se întoarcă împotriva lor înşişi şi a colegilor? […] Doamnelor şi domnilor directori […], pentru unii dintre dumneavoastră, e momentul unui exerciţiu de solidaritate, de moralitate şi, de ce nu, de rezistenţă.
Publicat de Emilian Avrămescu

Ne-am indignat până la cer de situaţia de la Constanţa. Dar am aflat recent că şi la Cluj, împotriva cererii legitime de acordare a primei de vacanţă a personalului din învăţământ, ISJ a făcut motivări de intâmpinare pe baza a două precedente de respingere: la Bistriţa şi la Timişoara. Consilierul juridic al ISJ pretinde că a făcut această întâmpinare la solicitarea directorilor de la liceele „Gh. Baritiu”, „N. Bălcescu”, Grupul Şcolar de Protectia a Mediului si Palatul copiilor.
Cităm din întâmpinarea făcută de consilierul juridic al Inspectoratului Şcolar Judeţean Cluj, pentru „nesusţinerea acodării acestui drept salarial”, în aceste unităţi de învăţământ:
„ Precizăm faptul că nu există solicitări scrise adresate de personalul angajat al unităţii noastre cu privire la prima de vacanţă solicitate de reclamantul SLIPC”, sau „ potrivit prevederilor art. 50 alin. (12) din Legea 128/1997 privind Satutul personalului didactic, „personalul didactic beneficiază de premii şi de alte drepturi băneşti prevăzute de lege şi de contractul colectiv de muncă” , fără a fi prevăzut dreptul la acordarea primei de vacanţă”.
Probabil că domnul consilier juridic a uitat:
- că este unul din semnatarii Contractului Colectiv de Muncă la Nivel Judeţean, ca şi reprezentant al Inspectoratului Şcolar Judeţean Cluj;
că potrivit Legeii 130/1996, contractul colectiv reprezintă legea părţilor;
- că Legea 130/1996 şi Contractul Colectiv de Muncă Unic Judeţean la Nivel de Ramură Învăţământ nu au nevoie de detalieri şi interpretări ca să fie respectate, cu atât mai mult cu cât, la articolul 50 din legea specială Legea 128/1997, se prevede expres, aşa cum am citat mai sus dreptul la acest „premiu”;
- nu era nevoie ca să se detalieze nominalizând prin sintagma „primă de vacanţă”.
Cât priveşte solicitarea scrisă din partea S.L.I.P.C. către şcoli (respectiv unităţile şcolare la care C.C.M.U.J.R.I. se aplică), nici aceasta nu era necesară deorece în anexa contractului judeţean sunt nominalizate toate şcolile, în care susnumitul sindicat are membrii. Directorii aveau obligaţia să aplice prevederile acestui contract, aşa cum specifică art. 14 din care cităm:
“ (1) Executarea prezentului contract este obligatorie pentru părţi.
(2) Neîndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract colectiv de muncă atrage răspunderea părţilor care se fac vinovate de aceasta.”
La întrebarea mirată a d-nei Cojocaru, preşedinta SLIP, referitoare la solicitarea reprezentării in instanţă de către consilierul juridic al ISJ Cluj pentru dreptul acordării primei de vacanţă pentru angajaţii săi, adresată directorului Valentin Cuibus de la Palatul copiilor, a răspuns că i-a cerut acestuia doar un punct de vedere, nimic mai mult, întrucât finanţarea personalului propriu are altă linie. Prudenţa directorului Cuibus nu ne miră. Unitatea de educaţie non-formală pe care o conduce se află în administrarea directă a MECTS, de-aia stau să se dărâme atâtea palate ale copiilor din ţară.
De fapt nu ne miră nici atitudinea celorlalţi directori. Probabil că iniţiativa este într-adevăr a dumnealor. Simt cum le vine apa la moară prin noua lege a educaţiei şi ies în întâmpinarea puterii cu ploconeli. Aici în imperiala Transilvanie directorii aşteaptă de mult o lege care să le dea putere discreţionară la angajare. Consiliul de administraţie va fi format din nonprofesori şi dintr-o minoritate de angajaţi care nu vor mişca în front, dacă vor post la anul.


Prezidiul S.L.I.P.C.,
preşedinte: prof. Lucia Maria Cojocaru
Vicepreşedinte: prof. Vioara Temian

Niciun comentariu: