22 sept. 2009

Informare

I. În conformitate cu prevederile art. 49 pct.12 din Legea cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, la trei zile de la data publicării acestei legi în Monitorul Oficial, se anulează următoarele sporuri, indemnizaţii şi drepturi salariale:
- indemnizaţia de rural;
- sporul pentru tranşele suplimentare de vechime;
- gradaţia de merit;
- salariul de merit;
- sporul de stabilitate;
- sporul de suprasolicitare neuropsihică;
- indemnizaţia de conducere pentru funcţiile de conducere, de îndrumare şi de control;
- indemnizaţia acordată pentru dirigenţi, învăţători, institutori şi educatoare;
- sporul de practică pedagogică;
- ajutorul de deces acordat în cuantum de 5 salarii acordat la decesul unui cadru didactic;
- orice alte premii sau drepturi băneşti prevăzute de lege sau de Contractele Colective de Muncă.
II. În temeiul prevederilor art.10 din Legea privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, în perioada octombrie-decembrie 2009, conducătorii autorităţilor şi instituţiilor publice, indiferent de modul de finanţare, au obligaţia de a diminua cheltuielile de personal, în medie cu 15,5% lunar, prin aplicarea uneia din măsurile:
- să acorde personalului propriu, indiferent de statutul acestora, zile libere fără plată pentru o perioadă de până la 10 zile lucrătoare;
- să reducă programul de lucru;
- să dispună o măsură ce combină alternativele prevăzute la lit. a) şi b);
- altă măsură cu efect echivalent.
În situaţia în care moţiunea de cenzură iniţiată de PNL şi UDMR pe tema Legii cadru privind salarizarea unitară va fi respinsă şi preşedintele României va promulga cele două legi amintite mai sus, veniturile salariale ale personalului din învăţământ se vor diminua, în medie, cu 40% lunar, pentru perioada octombrie-decembrie 2009.
Pentru susţinerea afirmaţiilor de mai sus anexăm câteva exemple.
DEPARTAMENTUL COMUNICARE FSLI
ANEXĂ LA INFORMARE
a) Prof grad I, 22-25 ani vechime, gradatie de merit, dirigentie
Salariul brut actual: 3109 ron
Salariul brut diminuat: 2261 ron
b) Prof grad I, 22-25 ani vechime, salariu de merit, dirigentie
Salariul brut actual: 2860 ron
Salariul brut diminuat: 2261 ron
c) Prof grad I, 22-25 ani vechime, gradatie de merit, dirigentie , spor de rural 15%
Salariul brut actual: 3380 ron
Salariul brut diminuat: 2261 ron
d) Invatator grad I, 25-30 ani vechime, dirigentie, salariu de merit,
Salariul brut actual: 2350 ron
Salariul brut diminuat: 1858 ron
e) Invatator grad I, 25-30 ani vechime, dirigentie, gradatie de merit,
Salariul brut actual: 2555 ron
Salariul brut diminuat:1858 ron
f) Invatator grad I, 25-30 ani vechime, dirigentie, gradatie de merit, spor rural 15%
Salariul brut actual: 2778 ron
Salariul brut diminuat: 1858 ron
g) Invatator definitiv, 2-6 ani vechime, dirigentie, spor rural 15%
Salariul brut actual: 1284 ron
Salariul brut diminuat: 1033 ron
h) Director, prof grad I, 10-14 ani vechime, gradatie de merit, ind de conducere 30%
Salariul brut actual: 2874 ron
Salariul brut diminuat: 1854 ron
i) Director, prof grad I, 25-30 ani vechime, gradatie de merit, ind de conducere 30%
Salariul brut actual: 3713 ron
Salariul brut diminuat: 2365 ron
j) Inspector şcolar, prof grad I, 25-30 ani vechime, gradatie de merit, ind de conducere 40%
Salariul brut actual: 3903 ron
Salariul brut diminuat: 2365 ron
k) Secretar sef IA, studii medii, salariu de merit, ind de conducere 20%
Salariul brut actual: 2351 ron
Salariul brut diminuat: 1483 ron

Niciun comentariu: