17 sept. 2009

MECI politizeaza functiile de conducere din unitatile scolare

Referitor la Ordinul MECI nr. 5139/16.09.2009, secretarul general al FSLI, dl. prof. Liviu Marian POP, precizeaza pe blogul sau urmatoarele:
"Tot se vorbeste despre descentralizarea invatamantului. Totul numai la nivel de vorba goala. Asta deoarece doamna ministru doreste centralizarea functiilor de conducere. Daca pana azi functiile de conducere neocupate in urma concursului pentru directori erau ocupate prin dispozitie a inspectorului general, de azi acest lucru se face prin ordin de minsitru. Adica centralizarea deciziei.
Banuiesc ca in optica ministerului, directorii cu delegatie sunt mai importanti decat cei cu concurs, deoarece primii sunt numiti de catre ministru iar ceilalti prin decizie de inspector general.
Lasand la o parte substratul politic al acestui ordin pot spune ca mai este un scop bine gandit de actuala guvernare. Acela de a duce la indeplinire ordinele ministerului mai ales in ceea ce priveste aplicarea masurilor din proiecul de lege de ieri."
__________
Art.10 - (1) În vederea încadrării în constrângerile bugetare determinate de situaţia de criză economică, în perioada octombrie-decembrie 2009, conducătorii autorităţilor şi instituţiilor publice, indiferent de modul de finanţare, au obligaţia de a diminua cheltuielile de personal, în medie cu 15,5% lunar, prin aplicarea uneia din următoarele măsuri:
a) să acorde personalului propriu, indiferent de statutul acestora, zile libere fără plată pentru o perioadă de până la10 zile lucrătoare;
b) să reducă programul de lucru;
c) să dispună o măsură ce combină alternativele prevăzute la lit. a) şi b);
d) altă măsură cu efect echivalent.
(2) Cu respectarea prevederilor alin.(1), autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia de a-şi organiza activitatea, astfel încât să asigure continuitatea serviciilor de interes public.
(3) Modalitatea de aplicare a măsurilor prevăzute la alin.(1) se stabileşte cu acordul salariatului, după consultarea organizaţiilor sindicale sau, după caz, a reprezentanţilor salariaţilor.
(4) În lipsa acordului sau în cazul în care, urmare opţiunii exprimate de salariat, nu se poate asigura continuitatea serviciului de interes public, intervalul şi numărul de zile libere, precum şi reducerea programului se stabilesc de conducătorul instituţiei publice, astfel încât să nu fie efectuate mai mult de 4 zile libere într-o lună, iar diminuarea salariului să nu depăşească nivelul prevăzut la alin. (1).
(5) Angajatorul nu poate acorda zilele libere prevăzute la alin.(1) în zilele de sărbătoare legală.
(6) Zilele libere sau, după caz, reducerea programului de lucru prevăzute la alin. (1), (3)-(5) nu afectează durata concediului de odihnă anual şi sunt asimilate unei perioade de activitate, inclusiv în specialitate, efectivă. Salariatul beneficiază în această perioadă de toate drepturile cuvenite, potrivit legii, altele decât cele salariale.
(7) Pentru personalul militar din instituţiile din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, măsura prevăzută la alin.(1) lit.a) se aplică pentru un număr de până la 14 zile calendaristice.

Un comentariu:

Anonim spunea...

Da cum e sa fi inspector cu delegatie,sa te cheme sa ti se multumeasca pt prestatie, ai fost f. bun, dar postul tau e redus si sa te trezesti peste 2 zile ca pe postul tau redus e numit altcineva? Bravo directorilor cu delegatie! Au prestat asa bine la partid ca au si ordin de ministru!