10 nov. 2009

ANUNŢ IMPORTANT PENTRU LIDERII UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Rugăm liderii de sindicat din unităţile de învăţământ aparţinătoare S. L. I. P. C. să încheie un protocol cu directorul unităţii de învăţământ în vederea autentificării cataloagelor personale ale diriginţilor şi învăţătorilor, întrucât notele elevilor nu vor fi trecute în cataloagele oficiale şi în carnetele elevilor, ca formă de protest propusă de F.S.L.I. în urma hotărârii Colegiului liderilor din data de 5.10.2009, reînnoită în data de 29.10.2009 şi care vizeaza blocarea semestrului I prin neîncheierea situaţiei la învăţătura şi purtare a elevilor.
Menţionăm că această hotărâre a fost adusă la cunoştinţă dumneavoastră la instruirea pe care v-am făcut-o de curând (celor care aţi fost prezenţi în ziua de 27.10.2009). Aşa cum v-am informat la data respectivă, e nevoie ca elevilor să li se comunice nota în momentul acordării ei, iar părinţii să fie înştiinţaţi săptămânal despre situaţia la învăţătură şi disciplină a copiilor lor. Ca măsură de credibilitate a notelor din cataloagele personale, diriginţii şi învăţătorii vor aplica ştampila unităţii de învăţământ şi vor trece notele la toate disciplinele, după ce le vor prelua de la colectivul profesoral al clasei pe care o conduc.
Rămâne la latitudinea dumneavoastră şi a conducătorului unităţii de învăţământ conţinutul protocolului încheiat.
Vă vom ţine la curent cu toate noutăţile privind formele de protest ce vor fi propuse în cazul în care negocierile liderilor noştri cu patronatul/guvernul nu vor avea rezultatele pe care le aşteptăm în urma solicitărilor noastre.

Prezidiul S.L.I.P.C.,

Preşedinte: prof. Lucia Maria Cojocaru
Vicepreşedinţi: inst. Vioara Temian
prof. Grigore Tarţa

Niciun comentariu: