21 nov. 2009

Comunicat SLIPC - urmare a sedintei cu liderii din data de 20.11.2009

1. În conformitate cu prevederile art. 10 al Legii nr. 329 / 2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice şi raţionalizarea cheltuielilor publice, lege declarată constituţională, pentru lunile octombrie – decembrie 2009, cheltuielile de personal din instituţiile publice trebuie diminuate, în medie cu 15,5 % lunar. Singura măsură care poate fi luată, în cazul învăţământului, pentru reducerea cheltuielilor de personal, este trimiterea în concediu fără plată, timp de 8 zile, cumulat, în lunile noiembrie şi decembrie a personalului angajat. Precizăm că, într-o lună, numărul zilelor libere de concediu fără plată nu poate fi mai mare de patru.
2. Zilele libere nu afectează nici durata concediului de odihnă şi nici vechimea neîntreruptă în învăţământ, salariatul beneficiind în această perioadă de toate drepturile cuvenite, potrivit legii, altele decât cele salariale .
3. Lideri S.L.I. P.C. în urma şedinţei din data de 20.11.2009 recomandă membrilor de sindicat, ca zilele libere, fără plată, să fie luate după următorul calendar :
- pentru luna noiembrie : 26, 27 şi 30 ;
- pentru luna decembrie : 2, 3 ,4, 7 sau 15,16,17 şi 18
Menţionăm că salariile vor fi diminuate, indiferent dacă în zilele mai sus propuse, personalul din învăţământ va veni sau nu la muncă.
4.Sindicatul Liber al Invatamantului Preuniversitar Clujean avertizează că, membrii săi de sindicat nu pot fi constrânşi să vină la muncă, fără să fie plătiţi. Dacă vor exista astfel de cazuri, ne rezervăm dreptul de a acţiona în instanţă pe cei care se fac vinovaţi de acest abuz. 5.La intrările în unităţile de învăţământ vor fi postate afişe, cu următorul conţinut :„Cursuri suspendate în perioada _____________ (inclusiv), în temeiul Legii nr. 329 / 2009, adoptată de Parlamentul României, la propunerea Guvernului şi promulgată de Preşedintele României”.
6.Considerăm că prevederile art.10 din Legea nr. 329/ 2009 reprezintă un abuz, motiv pentru care, atât F.S.L.I., cât şi S.L.I.P.C., se vor adresa instanţelor de judecată, în vederea încercării de a recupera acest prejudiciu financiar.
7.Liderii de sindicat au obligaţia să aducă la cunoştinţă membrilor de sindicat, această adresă a S.L.I.P.C..


Prezidiul S.L.I.P.C.,
Presedinte: PROF. Lucia Maria Cojoaru
Vicepresedinti: inst. Vioara Temian
Prof. Grigore Tarta
TABEL NOMINAL

CUPRINZAND PERSONALUL DIDACTIC, DIDACTIC AUXILIAR SI NEDIDACTIC, MEMBRII DE SINDICAT, CARE AU LUAT LA CUNOSTINTA DISPOZITIILE LEGII 329/2009 IN SENSUL REDUCERII CHELTUIELILOR SALARIALE CU MAXIM 15,5% PE LUNILE NOIEMBRIE SI DECEMBRIE 2009, ECHIVALAND IN MEDIE CU 3,2 ZILE FARA PLATA IN DECEMBRIE, IN URMATOARELE CONDITII:
- LUAREA UNUI NUMAR DE 3 (TREI) ZILE DE CONCEDIU FARA PLTA PE LUNA NOIEMBRIE 2009 DE PRFERINTA IN ZILELE DE 26,27,30 RESPECTIV
- LUAREA UNUI NUMAR DE 4 (PATRU) ZILE CONCEDIU FARA PLATA PE LUNA DECEMBRIE 2,3,4,7 DECEMBRIE.
- NU SUNTEM DE ACORD CU NICI O FORMA DE REDUCERE A CHELTUIELILOR SALARIALE CARE AR IMPLICA MUNCA FARA PLATA
.
Nr. crt. / Numele si prenumele /De acord cu zile de concediu fara plata in zilele de.................noiembrie, respectiv......................... decembrie 2009
(Raspundeti explicit:DA NU) / Semnatura membrului de sindicat

Niciun comentariu: