29 oct. 2011

Liviu Marian Pop: "timpul liber" al unui profesor!

1. Activitatea didactică .... 630 ore (18 ore x 35 săpt. = 630 ore)
2. Transport către diverse activităţi obligatorii (cercuri pedagogice, perfecţionări, şedinţe metodice, convocări la ISJ, activităţi sportive, olimpiade şi concursuri, testări, etc.)...................1 oră/ săpt. = 35 ore (1 oră x 35 săpt. = 35 ore)
3. Participare la cercuri metodice, perfecţionări, convocări la ISJ, ITM, ISU, Primării şi Consilii Locale, Poliţie, şedinţe ale cercurilor metodico-ştiinţifice, etc.......2 ore/săpt.=70 ore (2 ore x 35 săpt. = 70 ore)
3. Elaborare teste iniţiale............................................................1 oră
4. Redactare/Tehnoredactare teste iniţiale, multiplicare............3 ore
5. Concepere/redactare/tehnoredactare planificări calendaristice.......10 ore
6. Concepere/redactare/tehnoredactare planificări pe unităţi de învăţare.......2 ore/săpt.=70 ore (2 ore x 35 săpt. = 70 ore)
7. Concepere/redactare/tehnoredactare planuri de lecţie, proiecţii didactice, proiecte ale unităţilor de învăţare......5 ore/săpt.=175 ore (5 ore x 35 săpt. = 175 ore)
8. Concepere/redactare/tehnoredactare mijloace de evaluare formativă şi sumativă, multiplicare..........5 ore/săpt.=175 ore (5 ore x 35 săpt. = 175 ore)
9. Evaluarea testelor scrise, notarea, realizarea clasificărilor, realizarea statisticilor................10 ore/săpt.=350 ore (10 ore x 35 săpt. = 350 ore)
10. Realizarea şi întreţinerea de materiale didactice şi metodico-ştiinţifice ...1 oră/săpt=35 ore (1 oră x 35 săpt. = 35 ore)
11. Participare la şedinţele Consiliului Profesoral, Consiliului de Administraţie.......................2 ore/săpt.=70 ore (2 ore x 35 săpt. = 70 ore)
12. Concepere/redactare/tehnoredactare documente comisii metodice, dosarul catedrei, comisii PSI, P.M, Comisia de disciplină, etc....2 ore/săpt.=70 ore (2 ore x 35 săpt. = 70 ore)
13. Participarea la şedinţele comisiilor metodice, catedrei, comisiilor PSI, Protecţia Muncii, Comisiei de disciplină, etc........0,5 ore/ săpt.=17,5 ore (0,5 ore x 35 săpt. = 17,5 ore)
14. Realizarea sarcinilor serviciului pe şcoală, paza şi protecţia elevilor.....3 ore/săpt.=105 ore (3 ore x 35 săpt. = 105 ore)
15. Perfecţionare ştiinţifică, autoperfecţionare metodico-ştiinţifică…..10 ore/săpt.=350 ore (10 ore x 35 săpt. = 350 ore)
16. Altele.....................................1 oră/săpt.=35 ore 1 oră x 35 săpt. = 35 ore

 
Total ore pe an: 2201,5
2201,5 : 35 = 62,9 ore/săptămână , adică12,5 ore pe zi!
Rog colegii cadre didactice sa ma corecteze, sa-mi semnaleze unde am gresit, am pus ore prea multe sau prea putine! Sau alte activitati pe care dansii le fac si nu le-am surprins eu! Mi se pare mie sau asta merita atentia specialistilor in dreptul muncii?"

Un comentariu:

Liliana spunea...

Ati calculat foarte bine dl. Pop, dar atunci cand mai esti si coordonator de cerc pedagogic, metodist sau coordonatorul unui concurs/simpozion judetean/national, orele calculate de dvs. nu mai corespund, sunt mult mai multe....