5 mai 2012

Liviu Marian Pop: "E nevoie de dialog social real independent"

Am decis să accept funcţia de ministru delegat pentru dialog social pentru că angajaţii din România au
nevoie de cineva care să îi asculte şi să îi ajute în rezolvarea problemelor. În ultimii ani am asistat din postura de salariat şi de reprezentant al angajaţilor din învăţământ la o lipsă de dialog social. Fosta guvernare a luat decizii fără niciun fel de consultare cu sindicatele sau patronatele. Măsurile drastice au avut efecte distrugătoare: o populaţie sărăcită, într-o ţară în care economia este în moarte clinică.
România are nevoie de un altfel de Guvern, iar pentru asta nu trebuie să facem cu toţii politică. Sunt un tehnocrat şi voi rămâne ca atare, chiar dacă voi ocupa noua funcţie. Voi fi ministrul care va avea întotdeauna uşa deschisă pentru cei care vor să căutăm împreună soluţii pentru a reda angajaţilor demnitatea şi respectul cuvenit. La masa dialogului social voi sta alături de sindicate, patronate şi reprezentanţii societăţii civile.

Prin urmare, îngaduiţi-mi să ajut la realizarea principalelelor obiective:
1. Revenirea la salariile din iunie 2010
2. Incheierea contractelor de munca la nivelul tuturor ramurilor de activitate
3. Deblocarea posturilor in sistemul bugetar.
4. Corectarea legislatiei dialogului social.
5. Respectarea sentintelor judecatoresti.

Anexat va atasez cum ar trebui sa functioneze dialogul social in Romania:
A. Dialogul social bipartit
Negocierea colectiva
Negocierea Contractelor Colective de Munca
Reglementare legala : - Codul Muncii – revizuit (art. 236-237).
- Legea nr. 62/2011 – legea dialogului social, Titlul VII, art. 127, art. 153.
Legea nr. 130/1996 (republicata)
Negocierea colectiva in sectorul bugetar.
Reglementare legala : - Legea nr. 62/2011 – legea dialogului social, Titlul VII, art. 137, art. 139.
Negocierea acordurilor colective de munca
Reglementare legala : - Legea nr. 188/1999 – cu modificarile ulterioare ;
- H.G. nr. 833/2007 – privind normele de organizare si functionare a comisiilor partitare si incheierea acordurilor colective.

Comisiile paritare
Reglementare legala : - Legea nr. 188/1999 – (republicata) cu modificarile si completarile ulterioare; - H.G. nr. 833/2007 – privind normele de organizare si functionare a comisiilor partitare si incheierea acordurilor colective.

B. Dialogul social tripartit
Organismele tripartite de dialog social se subdivid in doua categorii : organisme consultative si organisme de cogestiune.
Organisme consultative :
Consiliul Economic si Social
Reglementare legala: - art. 141 din Constitutia Romaniei, revizuita;
- Legea nr. 62/2011, Titlul V, art. 82- 119.
Legea nr. 109/1997;
Legea nr. 58/2003.
OUG nr. 41/2006

Consiliul National Tripartit pentru Dialog Social
Reglementare legala: - art. 141 din Constitutia Romaniei, revizuita;
- Legea nr. 62/2011, Titlul IV, art. 75- 81.

Comitetul Economic si Social European (CESE)
Reglementare legala: - Tratatul de la Lisabona (2009);
-Tratatul privind Functionarea Uniunii Europene,Art. 300 – 304;
-Regulamentul de Procedura si Norme de Aplicare

Comisiile consultative de dialog social la nivelul administratiei publice centrale si la nivel teritorial (ministere, prefecturi)
Reglementare legala: - Legea nr. 62/2011,Titlui VI, art.120-126;
HG nr. 369/2009

Comisia pentru managerii publici
Reglementare legala: - OUG nr. 56/2004;
-HG nr. 783/2005.

Comisiile Judetene privind Egalitatea de Sanse (COJES)
Reglementare legala: - OG 84/2004 (modificarea Legii nr. 202/2002)
- HG 1054/2005

Completele specializate in solutionarea conflictelor de munca si asigurari sociale
Reglementare legala: - Legea nr. 304/2004 – privind organizarea juridica;
-HG nr. 616/2005.

C. Organisme tripartite de cogestiune
Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca
Reglementare legala:
- Legea nr. 145/1998 cu modificarile si completarile ulterioare;
- Statutul ANOFM;
- Legea nr. 76/2002 cu modificarile si completarile ulterioare;
- HG nr. 174/2002 privind normele metodologice.

Comisia Nationala de Promovare a Ocuparii Fortei de Munca
Reglementare legala: - Legea nr. 76/2002, cu modificarile ulterioare;
- HG nr. 174/2002 cu modificarile ulterioare.
Casa Naţională de Pensii Publice(CNPP)
Reglementare legala:
- Legea nr. 263/2010 – privind sistemul unitar de pensii publice;
- Statutul CNPAS.
Legea nr. 19/2000 cu modificarile si completarile ulteriare;
Ordinul 340/2001 privind Normelor de aplicare a Legii nr. 19/2000

Pensiile administrate privat (pilonul II)
Reglementare legala : - Legea nr. 411/2004
Consiliul tripartit privind conducerea activităţii de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale.
Reglementare legale:
- Legea nr.346/2002 cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 19/2000 cu modificarile si completarile ulterioare;
- Statutul CNPP aprobat prin HG nr.13/2004.

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
Reglementare legala:
- Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare;
-Statutul CNAS si Statutul cadru al Caselor teritoriale de asigurari de sanatate;

Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor
Reglementare legala:
- Legea nr. 132/1999 (republicata), cu modificarile si completarile ulterioare ;
- OUG nr. 74/2010;
- HG nr. 885/2010.

Comisiile de autorizare a furnizorilor de formare profesionala a adultilor
Reglementare legala:
- OG nr. 129/2000 (republicata) cu modificarile ulterioare;
- HG nr. 522/2003 – Normele metodologice de aplicare a OG 129/2000;
- HG nr. 882/2004

Niciun comentariu: