5 mai 2012

Program Guvernare 2012 MUNCĂ, FAMILIE ȘI PROTECȚIE SOCIALĂ

CAPITOLUL 14. MUNCĂ, FAMILIE ȘI PROTECȚIE SOCIALĂ

Dezvoltarea dialogului social şi pace socială
 Creşterea ratei ocupării atât în cadrul grupurilor defavorizate şi a şomerilor de lungă durată şi în special a tinerilor, prin :
o Promovarea unui program prioritar cu partenerii sociali pentru păstrarea şi creşterea numărului locurilor de muncă
o Modificarea Legii Dialogului Social – prin crearea unui grup de lucru tripartit şi deblocarea activităţii CES;
o Reanalizarea Codului Muncii şi a Legii salarizării unice pentru salariaţii bugetari;
o Promovarea legii internship-ului şi modificarea legii uceniciei şi a legii muncii zilierilor.
 Reîntregirea salariilor personalului bugetar.
 Reanalizarea acordului tripartit privind evoluţia salariului minim brut pentru 2012- 2016.
 Crearea condiţiilor pentru realizarea acordului social cu toate patronatele, sindicatele şi reprezentanţi ai societăţii civile.

Îmbunătăţirea gradului de absorbţie al fondurilor europene – POSDRU şi FSE
 Punerea în aplicare a măsurilor dispuse de CE – DG Employment;
 Scurtarea termenelor de rambursare a plăţilor;
 Reorganizarea AMPOSDRU şi OIP-urilor.

Creşterea transparenţei, calităţii şi respectului faţă de contribuabili şi pensionari
 Definitivarea sistemului ghişeului unic pentru angajatori;
 Crearea cadrului legislativ pentru realizarea cardului de asigurat;
 Crearea unui sistem de reclamaţii şi depuneri de solicitări on-line;
 Reorganizarea Comisiei de Contestaţii de la CNPP în vederea scurtării termenelor de soluţionare.

Îmbunătăţirea calităţii sănătăţii şi securităţii în muncă
 Întărirea capacităţii de control a Inspecţiei Muncii;
 Îmbunătăţirea planului de control, după o analiză cu partenerii sociali;

Modificarea Legii Fondului de Accidente de Muncă şi Boli Profesionale pentru crearea unui sistem de bonus-malus pentru angajatori, în funcţie de investiţiile şi incidenţa evenimentelor privind sănătatea salariaţilor;

Sistemul de pensii
 Restituirea contribuţiei la fondul asigurărilor sociale de sănătate conform Deciziei Curţii Constituţionale.
 Crearea cadrului legislativ pentru sistemul de pensii ocupaţionale;

Asistenţa socială
 Dezvoltarea de servicii sociale pentru îngrijirea copiilor şi a persoanelor dependente de familie şi dezvoltarea unui sistem de muncă la domiciliu;
 Iniţierea Legii Economiei Sociale pentru susţinerea întreprinderilor sociale (societati cooperatiste, case de ajutor reciproc, ONG-uri cu activitate în domeniul social);
 Promovarea legislaţiei secundare pentru punerea în aplicare a cadrului legal in ceea ce priveşte tichetele sociale;
 Reanalizarea cadrului legislativ în domeniul asistenţei sociale în sensul armonizării prevederilor legale şi elaborarea legislaţiei secundare;
 Reanalizarea măsurilor de ocupare a posturilor vacante în domeniul asistenţei sociale.

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale va urmări întărirea capacităţii de control a instituţiilor subordonate pentru stoparea fraudelor.

Niciun comentariu: