5 mai 2012

Program Guvernare 2012 EDUCATIE

CAPITOLUL 13. EDUCAȚIE

Învăţământ preuniversitar

 Gestionarea în condiţii optime a examenelor naţionale
 Reducerea abandonului şcolar inclusiv prin redeschiderea școlilor care au fost închise în mod abuziv
 Finalizarea programului de campusuri şcolare
 Formarea personalului din învăţământ prin programe POSDRU
 Asigurarea acoperirii normelor cu personal didactic titular în învățământ
 Eliminarea violenţei din şcoli
 Învățământ profesional racordat la piața muncii
 Programe adecvate pentru grupurile vulnerabile
 Programe pentru cei care au părăsit timpuriu școala (programul celei de-a doua șanse)
 Autonomie pentru şcoli şi autonomie profesională pentru cadre didactice
 Implementarea programului „Şcoala de după şcoală”
 Adecvarea manualelor şcolare la noul curriculum
 Realizarea unui parteneriat corect cu autoritatile administratiei publice locale

Învăţământ universitar
 Deblocarea posturilor din învăţământul superior
    Revizuirea cifrelor de şcolarizare
 Susţinerea doctoranzilor și post-doctoranzilor prin burse din programe POSDRU
 Regândirea criteriilor de promovare a cadrelor didactice în concordanţă cu realitatea sistemului de învăţământ românesc cu menţinerea calităţii drept condiţie primordială de funcţionare a sistemului de învăţământ
 Utilizarea mai eficientă și transparentă a resurselor
 Susţinerea cercetării ştiinţifice din domeniile cu potenţial de performanţă;
 Încurajarea prin mecanisme de finanţare a abordărilor interdisciplinare cu potenţial de aplicare în realizarea de produse;
 Susţinerea excelenţei ştiinţifice prin finanţarea adecvată, inclusiv a transferului tehnologic cu efecte în creşterea şi dezvoltarea economică.
 Utilizarea fondurilor structurale pentru dezvoltarea infrastructurii comune orientate pe cercetare sau tehnologie;
 Canalele de finanţare care să sporească conectivitatea dintre universităţi, institute de cercetare, agenţii şi companii pentru reducerea distanţei de la ştiinţă la aplicaţie;
 Asumarea cu prioritate de către Guvernul României a proiectului de construire a celui mai puternic laser din lume, unul din primele cinci cele mai importante proiecte de realizat din fonduri europene şi susţinut de către Consiliul Investitorilor Străini.
 Sprijinirea revistelor științifice românești în vederea creșterii scorului relativ de influență

M.E.C.T.S.
 Finalizarea procedurilor parlamentare pentru Codul Educației
 Relansarea dialogului cu partenerii sociali
 Relansarea dialogului real cu organizaţiile studenţeşti
 Realocarea sumelor destinate obiectivelor de investiţii, precum şi reparaţiilor capitale
 Reanalizarea obiectivelor de investiţii
 Recuperarea şi refacerea taberelor pentru elevi și studenți
 Reconsiderarea consiliilor consultative ale M.E.C.T.S. după consultarea universităţilor şi a partenerilor sociali
 Gestionarea eficientă şi transparentă a resurselor
 Continuarea proiectelor privind acesul la internet rapid într-un număr cât mai mare de localităţi prin dezvoltarea rețelei RoEduNet

Niciun comentariu: