15 mai 2009

Ordin nr. 619 din 05/05/2009 privind repartizarea biletelor de odihna

Publicat in Monitorul Oficial nr. 311 din 12/05/2009
Avand in vedere:
-Legea
nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare;
-Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2009 nr. 19/2009;
-Hotararea Guvernului
nr. 494/2001 pentru aprobarea Normelor si criteriilor pe baza carora se acorda bilete de odihna prin sistemul organizat si administrat de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale,
in baza art. 12 din Hotararea Guvernului
nr. 11/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, cu modificarile si completarile ulterioare,
ministrul muncii, familiei si protectiei sociale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Biletele de odihna contractate vor fi repartizate dupa intrarea in vigoare a prezentului ordin, pe statiuni, serii, zile de prezentare si unitati de cazare, dupa cum urmeaza:
-74% se repartizeaza directiilor de munca si protectie sociala judetene, proportional cu numarul persoanelor indreptatite a beneficia de aceasta prestatie sociala, si se distribuie de acestea in colaborare cu reprezentantii desemnati de confederatiile sindicale reprezentative la nivel national, pentru salariatii din ramurile socioprofesionale pe care acestea le reprezinta;
-16% se repartizeaza directiilor judetene de munca si protectie sociala, pentru solutionarea cererilor persoanelor indreptatite care nu fac parte din confederatii sindicale;
-10% se utilizeaza de Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale pentru administratia centrala.
Art. 2. - Directorul executiv al directiei de munca si protectie sociala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti raspunde de modul de organizare a gestiunii biletelor de odihna, de distribuirea acestora conform repartitiei primite si de respectarea prevederilor legale privind modul de repartizare.
Art. 3. - Eventualele probleme aparute in respectarea cadrului legal privind activitatea de repartizare si acordare a biletelor de odihna se solutioneaza de catre Directia asigurari sociale din cadrul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si de catre Directia economica din cadrul Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale.
p. Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,Marius Lazar,secretar de stat
Bucuresti, 5 mai 2009.
Nr. 619.

Niciun comentariu: