11 mai 2009

Plan pentru implementarea formulei de finanţare şi autonomiei financiare la nivelul şcolii în învăţământul preuniversitar

I. Formula finanţare de la centru către Consilii/autorităţi locale
1. MECI înfiinţează un grup de lucru pentru crearea unui nou mecanism de finanţare a şcolilor, pe baza unei formule şi a autonomiei financiare graduale a şcolilor. Termen mai 2009
2. Grupul de lucru (GL) al MECI pentru descentralizare pregăteşte un proiect de propuneri pentru un pachet legislativ primar, care să definească noile competenţe la nivel central, consiliu judeţean, local şi la nivel de şcoli şi să revizuiască legile şi reglementările care guvernează finanţarea educaţiei, inclusiv autonomia financiară a şcolilor.Termen iunie 2009
3. MECI GL colectează datele necesare pentru formula de finanţare de la şcoli şi autorităţi locale, prin inspectoratele şcolare, pentru anii şcolari 2009/2010 (mai-iulie) şi 2010/2011 (octombrie-noiembrie). Termen iunie- noiembrie 2009
4. MECI GL pregăteşte o formulă pentru a stabili bugetul autorităţilor locale din toate judeţele şi municipiul Bucureşti, pentru anul fiscal 2010, şi informează inspectoratele şcolare judeţene, inspectoratul şcolar al municipiului Bucureşti, consillile judeţene şi autorităţile locale. Formula este definită pentru autorităţi locale, pentru anul 2009 / 2010. Termen septembrie-noiembrie 2009
5. MECI GL pregăteşte schimbările necesare (legislaţia secundară) în legile şi reglementările relevante pentru a permite implementarea formulei de finanţare în toate judeţele şi în municipiul Bucureşti în anul fiscal 2010 şi pilotarea autonomiei financiare a şcolilor în toate judeţele şi în municipiul Bucureşti din septembrie 2010, pe baza legislaţiei aprobate până în septembrie 2010. Termen decembrie 2009
6. Autorităţile locale din toate judeţele şi din municipiul Bucureşti primesc buget pentru educaţie, în conformitate cu formula, posibil cu rezerva/fonduri tampon, pentru anul fiscal 2010. Termen decembrie 2009
7. Legile şi reglementările relevante sunt revizuite şi amendate, prin supunerea aprobării în Parlamentul României, pentru a permite implementarea formulei de finanţare şi autonomia financiară a şcolilor. Termen decembrie 2009
8. MECI şi GL dezvoltă un sistem de monitorizare pentru implementarea noii metode de finanţare. Termen decembrie 2009
9. MECI GL dezvoltă o formulă pentru a stabili bugetul autorităţilor locale pentru anul 2011 pentru toate judeţele şi pentru municipiul Bucureşti şi informează inspectoratele, consiliile judeţene şi autorităţile locale. Formula este definită pentru autorităţile locale. Termen decembrie 2009 - mai 2010
10. Inspectoratele şcolare judeţene se coordonează cu autorităţile locale pentru pregătirea unui plan de restructurare a reţelei şcolare la nivel judeţean pe trei ani. Termen decembrie 2009 - mai 2010
11. Autorităţile locale şi şcolile pregatesc formaţii de studii şi state de funcţii pentru noul an şcolar 2010/2011. Termen aprilie 2010 - iunie 2010
12. Autorităţile locale şi şcolile din toate judeţele îşi ajustează personalul şi reţeaua şcolară pentru implementarea finanţării pe bază de formulă în anul şcolar 2010/2011. Termen septembrie 2010
13. MECI pregăteşte bugetul pentru anul 2011 pe baza formulei, pentru toate judeţele şi municipiul Bucureşti / autorităţile locale. Termen iulie-august 2010
14. Formula de finanţare se implementează la nivel naţional în anul fiscal 2011. Toate judeţele şi municipiul Bucureşti / autorităţile locale primesc buget pentru educaţie în conformitate cu formula, asigurându-se fonduri corespunzătoare, pentru anul fiscal 2011. Termen ianuarie 2011
15. MECI şi GL monitorizează şi evaluează implementarea finanţării pe bază de formulă pentru anii 2010 / 2011 şi planifică finanţarea pe bază de formulă la nivel naţional pentru anul fiscal 2011. Termen mai-iunie 2010
II Formula finanţare de la autorităţi locale către şcoli
1. MECI GL şi reprezentanţii autorităţilor locale pregătesc instrucţiuni pentru finanţarea şcolilor din toate judeţele, inclusiv formula pentru finanţare de la autorităţile locale către şcoli Termen aprilie 2010
2. Autorităţile locale din toate judeţele şi din municipiul Bucureşti, pe baza instrucţiunilor elaborate de MECI GL şi reprezentanţii autorităţilor locale, stabilesc bugetul unităţilor de învăţământ pentru perioada septembrie - decembrie 2010 şi pentru anul fiscal 2011. Termen aprilie-iunie 2010
3. MECI pregăteşte un program de pregătire a directorilor şi contabililor din şcolile din toate judeţele şi din muncipiul Bucureşti. Termen martie 2010
4. Prin intermediul Inspectoratelor şcolare şi al autorităţilor locale, MECI organizează programul de pregătire pe tema autonomiei financiare pentru directorii şi contabilii şcolilor din toate judeţele şi din muncipiul Bucureşti. Termen aprilie-iunie 2010
5. Autorităţile locale din toate judeţele şi din municipiul Bucureşti deschid un cont la Trezorerie pentru toate unităţile de învăţământ cu personalitate juridică. Termen iunie 2010
6. Toate şcolile cu personalitate juridică din toate judeţele şi din municipiul Bucureşti primesc propriul buget şi implementează autonomia financiară. Termen septembrie 2010- ianuarie 2011
7. MECI GL monitorizează şi evaluează implementarea autonomiei financiare la nivelul şcolilor. Termen februarie-martie 2011

Niciun comentariu: