15 mar. 2009

NORME METODOLOGICE pentru acordarea TICHETELOR DE VACANTA

HOTĂRÂRE nr. 215 din 4 martie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea tichetelor de vacanţă

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea tichetelor de vacanţă,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
Se aprobă Normele metodologice privind acordarea tichetelor de vacanţă, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 145 din data de 9 martie 2009

ANEXĂ: NORME METODOLOGICE privind acordarea tichetelor de vacanţă

Sursa: http://sinvlex.blogspot.com/2009/03/normele-metodologice-privind-acordarea.html

Niciun comentariu: