29 oct. 2008

METODOLOGII 2009-2010

La rubrica METODOLOGII 2009-2010 puteti accesa:

C A L E N D A R U L mişcării personalului didactic din învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar 2009 - 2010
Anexă la ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 5743 / 28.10.2008
O R D I N nr.5743 privind Metodologia privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar
O R D I N privind Calendarul mişcării personalului didactic din învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar 2009 - 2010
Anexă la ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 5741/28.10.2008
O R D I N nr. 5573 privind organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor didactice /catedrelor vacante/rezervate din învăţământul preuniversitar la nivelul unităţii de învăţământ sau al grupurilor de unităţi de învăţământ, în 14 judeţe şi municipiul Bucureşti
O R D I N privind Metodologia de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante în unităţile de învăţământ preuniversitar din municipiul Bucureşti şi judeţele nominalizate în ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 5573/2008
Anexă la ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 5730/27.10.2008
O R D I N privind aprobarea Metodologiei şi a criteriilor de acordare a gradaţiei de merit şi a salariului de merit în învăţământul preuniversitar

Niciun comentariu: