22 oct. 2008

Ordin nr. 5573 / 02.10.2008

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 688 din 09/10/2008

privind organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învăţământul preuniversitar la nivelul unităţii de învăţământ sau al grupurilor de unităţi de învăţământ, în 14 judeţe şi în municipiul Bucureşti

Având în vedere "Strategia de descentralizare a învăţământului preuniversitar", aprobată prin memorandum în şedinţa Guvernului din data de 20 decembrie 2005, în baza art. 154 din Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2)-(3) şi ale art. 11 alin. (4)-(5) din Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a consultării federaţiilor sindicale reprezentative la nivel de ramură învăţământ, consemnată în Procesul-verbal înregistrat la Direcţia generală managementul resurselor umane din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului cu nr. 90 din 22 septembrie 2008, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul educaţiei, cercetării şi tineretului emite prezentul ordin.
Art. 1. - Pentru organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învăţământul preuniversitar la nivelul unităţii de învăţământ sau al grupurilor de unităţi de învăţământ se nominalizează judeţele: Bihor, Brăila, Caraş-Severin, Cluj, Constanţa, Dolj, Galaţi, Harghita, Iaşi, Mureş, Neamţ, Prahova, Satu Mare, Sibiu şi municipiul Bucureşti.
Art. 2. - Concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învăţământul preuniversitar în municipiul Bucureşti şi în judeţele nominalizate la art. 1 se organizează şi se desfăşoară în baza metodologiei elaborate de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, cu consultarea federaţiilor sindicale reprezentative din învăţământ, aprobată prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului.
Art. 3. - Direcţia generală managementul resurselor umane din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti şi inspectoratele şcolare din judeţele nominalizate la art. 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul educaţiei, cercetării şi tineretului,
Cristian Mihai Adomniţei
Bucureşti, 2 octombrie 2008.
Nr. 5.573.

Niciun comentariu: