8 sept. 2008

Examene medicale periodice

Hotarare nr. 355 / 11 aprilie 2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor
M. O. 332 / 17.05.2008

(...)
Art. 19. Efectuarea examenului medical periodic are urmatoarele scopuri:
a) confrmarea sau infirmarea la perioade de timp stabilite a aptitudinii de munca pentru profesia/functia si locul de munca pentru care s-a facut angajarea si s-a eliberat fisa de aptitudine,
b) depistarea aparitiei unor boli care constituie contraindicatii pentru activitatile si locurile de munca cu expunere la factori de risc profesional,
c) diagnosticarea bolilor profesionale ,
d) diagnosticarea bolilor legate de progesie,
e) depistarea bolilor care constituie risc pentru viata si sanatatea celorlalti lucratori la acelasi loc de munca,
f)depistarea bolilor care constituie risc pentru securitatea unitatii , pentru calitatea produselor sau pentru populatia cu care lucratorul vine in contact prin natura activitatii sale.
Art. 20. Examenul medical periodic se efectueaza obligatoriu tuturor lucratorilor.
Art. 21. Frecventa examenului medical periodic este stabilita prin fisele intocmite conform modelului prevazut in anexa nr. 1. si poate fi modificata numai la propunerea medicului specialist de medicina muncii, cu informarea angajatorului.
(...)
Art. 23. Examenul medical la reluarea activitatii se efectueaza dupa o intrerupere a activitatii de minimum 90 de zile, pentru motive medicale, sau de 6 luni, pentru orice alte motive, in termen de 7 zile de la reluarea activitatii (...).
------------------------------------------------------------------------------------------

Lista incompatibilitatilor de ordin medical pentru categoriile profesionale mentionate de art. 4 din Legea nr. 128/1997 Statutul personalului didactic
A. Situatii de inaptitudine de natura psiho-comportamaentala
1. Episoade acute ale bolilor psihotice
2. deteriorarea cognitiva, indiferent de etiologie
3.tulburari secere de comportament datorate bolilor mintale, inclusiv cele care pot insoti tulburarile de identitate de gen si preferinta sexuala, precum si cele datorate consumului de alcool si/sau de substante psihoactive.
B. Afectiuni neurologice.
1. Tulburari de vorbire care impiedica activitatea didactica - balbaismul foarte grav - afazia (de orice etiologie)
C. Boli transmisibile in evolutie, pana la vindecare, inclusiv starea de purtator, pana la sterilizare 1. TBC evolutiv.

Niciun comentariu: