22 sept. 2008

A început înscrierea elevilor în programul social „Bani de liceu”

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului derulează şi în anul şcolar 2008-2009 programul social „Bani de liceu". Ajutorul, în cuantum de 180 de lei lunar, se acordă pe bază de cerere, formulată de elevi cu autorizarea reprezentanţilor legali, înregistrată în intervalul 15 septembrie - 1 octombrie 2008, la unitatea de învăţământ la care aceştia sunt înscrişi.Beneficiarii Programului naţional de protecţie socială „Bani de liceu" sunt elevii care urmează, la cursuri de zi, liceul sau învăţământul profesional, şcoala de arte şi meserii şi anul de completare, aflaţi în întreţinerea familiilor al căror venit brut lunar pe membru de familie, realizat în ultimele 3 luni anterioare depunerii cererii, este de maximum 200 lei. De asemenea, pot depune cereri şi elevii care beneficiază de o măsură de protecţie sau se află sub tutelă sau curatelă, dar în aceleaşi condiţii de venit.Calendarul de desfăşurare a programului este următorul: 15 septembrie - 1 octombrie: depunerea cererilor, 1 - 18 octombrie: evaluarea eligibilităţii cererilor depuse de către comisiile locale, 28 octombrie: afişarea pe Internet (http://banideliceu.edu.ro/) a listei beneficiarilor, 29 octombrie - afişarea în fiecare unitate de învăţământ a listei beneficiarilor, 28 octombrie - 2 noiembrie: depunerea contestaţiilor, 2 - 6 noiembrie: rezolvarea contestaţiilor. Bugetul alocat de MECT pentru anul şcolar 2008 - 2009 este de 236.811 mii lei.În cazul unor situaţii speciale, comisiile de acordare a sprijinului financiar organizate la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ au obligaţia să sesizeze Inspectoratele de Poliţie şi autorităţile administraţiei publice locale, în vederea cercetării şi verificării acestora. Astfel, în cazul în care există sesizări scrise privind depunerea unor declaraţii false referitoare la nivelul venitului brut lunar, comisiile vor anunţa Inspectoratul de Poliţie, vor bloca acordarea ajutorului financiar şi vor întreprinde demersurile legale pentru recuperarea ajutorului financiar acordat ilegal.
BIROUL DE PRESĂ
Sursa: http://www.edu.ro/index.php/pressrel/10794

Niciun comentariu: