27 sept. 2008

Ghidul liderului de sindicat

Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţamânt (F.S.L.I.) şi Syndicat National des Enseignements du Second degré (S.N.E.S.) au lansat Ghidul Liderului de Sindicat la Bucureşti în 1 septembrie, la Iaşi în 3 septembrie si la Baia Mare la Biblioteca Judeţeană “Petru Dulfu” în ziua de 5 septembrie 2008
Ghidul Liderului de Sindicat reprezintă unul din rezultatele îndelungatei colaborări dintre F.S.L.I. şi S.N.E.S. care a vizat îmbunătăţirea relaţiilor dintre cele două organizaţii. Această lucrare urmăreşte să devină un îndrumar al activităţii liderului de sindicat care să răspundă provocărilor schimbărilor din societatea noastră, un instrument util în lupta pentru apărarea drepturilor sindicaliştilor din învăţământ.
La realizarea acestei lucrări care este o premieră în peisajul sindical românesc au contribuit 32 de persoane, reprezentanţi din aproape toate judeţele ţării care au fost prezenţi la Seminarul „Revendicări şi negocieri locale”, desfăşurat la Predeal în perioada 3-7 martie 2008. Ghidul liderului de sindicat are 21 de colaboratori şi 11 autori, dintre care si d-na vicepresedinte a S.L.I.P.C., inst. Vioara Temian.
Structura Ghidului
Lucrarea este structurată în şapte capitole care fac referire la noţiuni generale despre sindicate, drepturi şi obligaţii sindicale, elemente despre partenerii de dialog social, precum şi elemente legislative cum ar fi normarea şi salarizarea personalului din învăţământ.
În primul capitol, Sindicatul-componentă a societăţii civile este prezentată definiţia sindicatului, câteva caracteristici generale, constituirea şi funcţionarea unui sindicat, precum şi formele de acţionare ale acestuia. „Sindicatul este persoană juridică independentă, fără scop patrimonial, constituită în scopul apărării şi promovării drepturilor colective şi individuale, precum şi intereselor profesionale, economice, sociale, culturale şi sportive ale membrilor săi. (...) Sindicatul există pentru a promova, proteja drepturile membrilor de sindicat şi a asigura respectarea prevederilor legale în vigoare ce decurg din legislaţia muncii şi a legilor speciale fiecărui domeniu de activitate.”
Capitolul II, Drepturi şi obligaţii sindicale, arată care sunt sursele cele mai importante din care decurg drepturile organizaţiilor sindicale, care sunt obligaţiile membrilor şi liderilor sindicali. În cadrul capitolului sunt menţionate drepturile şi obligaţiile pe care le au membrii de sindicat (ex. dreptul la informare, dreptul la opinie, obligaţia de a participa la acţiunile iniţiate de sindicat privind apărarea intereselor membrilor de sindicat) şi drepturile şi obligaţiile pe care la au liderii de sindicat (ex. dreptul de a reprezenta sindicatul, dreptul de a negocia, obligaţia de a răspunde întrebărilor colegilor de muncă, obligaţia de a comunica permanent cu organizaţia judeţeană/zonală etc.)
În Capitolul III, Unitatea şcolară sunt prezentate structurile de conducere (Consiliul Profesoral, Consiliul de Administraţie) şi structurile de lucru (Comisia Paritară, Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii, ş.a.) dintr-o unitate şcolară. Referitor la rolul liderului trebuie avut în vedere că acesta participă, în calitate de observator, la toate şedinţele consiliului de administraţie, nu are drept de vot, dar opinia sa se consemnează în procesul verbal al şedinţei).
Capitolul IV, Parteneri de dialog social, enumeră pertenerii de dialog social, descrie organizarea şi atribuţiile acestora de la Inspectoratul Şcolar la Consiliul Judeţean şi Instituţia Prefectului.
Unul dintre cele mai practice capitole este Capitolul V, Calendarul liderului de sindicat din unitatea şcolară. Pe o perioadă de 11 luni, excepţie face luna august, sunt împărţite atribuţiile cu caracter permanent ale liderului din unitatea şcolară, în funcţie de metodologiile emise de MECT.
Capitolele VI şi VII , Bune practici. Instrumente. Surse de informaţii şi Legislaţie, face referire la etapele esenţiale în constituirea unei organizaţii sindicale, la conţinutul mapei liderului şi la instrumentele de lucru în relaţia cu patronatul, cu ONG-urile, cu agenţii economici ş.a.În relaţiile de muncă România va trebui să se alinieze la rigorile impuse de Uniunea Europeană. După instaurarea descentralizării, care este inevitabilă, o mare parte din responsabilităţile Federaţiilor sindicale vor fi transferate structurilor zonale şi judeţene. Acest rol, deosebit de activ, al sindicatelor zonale şi judeţene trebuie să fie susţinut printr-o mai bună organizare în teritoriu şi mai ales, prin indeplinirea atribuţiilor ce revin liderilor sindicali din unităţile şcolare.
Având în vedere că legislaţia din învăţământ românesc este în continuă schimbare, Federaţia şi-a propus o reeditare anuală a ghidului liderului sindical. Dar până la ediţia următoare vă dorim o lectură interesantă şi utilă.

Sindicatul Liber al Invatamantului Preuniversitar a achizitionat si va distribui cate un exeplar din "GHIDUL LIDERULUI DE SINDICAT" liderilor din unitatile de invatamant din judetul Cluj.Detalii: http://jurnalsindical.blogspot.com/2008/09/o-premier-n-romnia.html

Niciun comentariu: